Sygedagpenge er en vigtig ydelse i det danske velfærdssystem, designet til at støtte borgere, der midlertidigt er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom eller skade. Men ikke alle er automatisk berettiget til at modtage sygedagpenge. Der er specifikke krav, som skal opfyldes, afhængigt af ens arbejdsmæssige situation og andre faktorer. Her gennemgår vi de vigtigste aspekter og regler for, hvem der kan modtage sygedagpenge, samt hvordan og hvor man skal søge.

Grundlæggende betingelser for at modtage sygedagpenge

For at kunne modtage sygedagpenge, skal man opfylde nogle grundlæggende betingelser. Disse omfatter:

 1. Bopæl og skattebetaling i Danmark: Du skal være bosat og betale skat i Danmark.
 2. Arbejdsmæssig tilknytning: Din ret til sygedagpenge afhænger også af din beskæftigelsessituation, som enten kan være arbejdsledig, lønmodtager, eller selvstændig erhvervsdrivende.

Sygedagpenge for arbejdsledige

Arbejdsledige, der ønsker at gøre krav på sygedagpenge, skal opfylde visse beskæftigelseskrav:

 • Ret til arbejdsløshedsdagpenge eller arbejdsmarkedsydelse, hvis ikke sygdommen var opstået.
 • Afslutning af en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned.

Sygedagpenge for lønmodtagere

Som lønmodtager er der specifikke beskæftigelseskrav, der skal opfyldes for at modtage sygedagpenge:

 • Minimum 240 arbejdstimer inden for de seneste seks måneder før første sygedag, med mindst 40 timer i mindst fem af disse måneder.
 • Ansat i lønnet praktik under uddannelse reguleret af lov.
 • Ansat i fleksjob.
 • Opfyldelse af betingelserne, som gælder for arbejdsledige.

Sygedagpenge for selvstændige

Selvstændige erhvervsdrivende skal opfylde følgende kriterier for at være berettiget til sygedagpenge:

 • Drift af virksomhed i væsentligt omfang den seneste måned før sygdom og mindst seks måneder inden for det seneste år.
 • Udførelse af virksomhedsrelateret arbejde i mindst 18,5 timer om ugen.

Udbetaling af sygedagpenge

Udbetaling for ledige

Hvis du er ledig og medlem af en a-kasse, vil a-kassen fortsætte med at udbetale dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse de første to uger af din sygdom. Efter dette overtager kommunen udbetalingen af sygedagpenge.

Udbetaling for lønmodtagere

Som lønmodtager vil din arbejdsgiver normalt udbetale din løn eller sygedagpenge de første 30 kalenderdage af sygdomsperioden. Efter denne periode overtager kommunen udbetalingen.

Udbetaling for selvstændige

Selvstændige har ret til sygedagpenge fra kommunen efter 14 dages sygdom. Der er også mulighed for tidligere udbetaling, hvis man har tegnet en frivillig forsikring.

Hvordan og hvor søger man sygedagpenge?

Processen for at søge sygedagpenge varierer baseret på din beskæftigelsesstatus:

 • Ledige: Hvis ikke medlem af a-kasse, henvend dig direkte til kommunen. Hvis medlem, meld dig syg via a-kassen.
 • Lønmodtagere: Meld dig syg til din arbejdsgiver, som skal underrette kommunen.
 • Selvstændige: Anmeld dit sygefravær via NemRefusion og anmod om sygedagpenge fra kommunen senest tre uger efter din første sygedag.

Regler og ret til at afvise behandling

Du har ret til at afvise specifik lægebehandling, hvis du ikke føler dig tryg ved den. Din sag vil da blive vurderet for alternative behandlinger, som du også har ret til at afvise. Vær dog opmærksom på, at afvisning af behandling kan påvirke din ret til sygedagpenge.