maj 28, 2024

Ulønnet arbejde

Oversættere søges:

Til oversætning af en lang række tekster søges frivillige med et solidt kendskab til dansk og et eller flere fremmedsprog.

Vi mangler for tiden især personer der kan oversætte til/ fra:
Engelsk, russisk, farsi samt vietnamesisk.

Der vil i fornødent omfang blive stillet relevante ordbøger til rådighed. Du må forventes en indsats af nogle timers varighed hver eneste måned.

Det forudsættes at du har en computer til rådighed.

Som frivillig i Hepatitis Foreningen bliver du medlem af et fællesskab, hvor du er med til at gøre en forskel !

Mail: [email protected]


Frivillige søges i København og Københavns amt

Beskrivelse af jobbet
Til udbringning og opfyldning af vores informationsmaterialer på sygehuse og kontaktsteder i hovedstadsområdet søges en eller flere personer, der målrettet kan deltage i dette vigtige informations arbejde.

Kvalifikationer
Vi søger personer meget gerne med egen bil. Da der ofte er tale om en del brochurer, skal fysikken være i orden. Som frivillig i Hepatitis Foreningen bliver du en del af et fælleskab, der er med til at gøre en forskel.

Frekvens
Arbejdet kan finde sted efter nærmere aftale, men vil skulle finde sted i dagtimerne. Da indsatsen kan deles mellem flere, kan nærmere aftales om din indsats.

Mail:


Lokal distributør og vejleder

Hepatitis Foreningen søger en række frivillige distributører, der vil stå for distributionen af foreningens informationsmaterialer til biblioteker, hospitaler, social- og sundhedsforvaltning, væresteder etc. i eget lokalområde.

Derudover skal distributøren gerne i sit arbejde på distributionsstederne fungere som Hepatitis Foreningens lokale ansigt, der kan dirigere spørgsmål og informationsbehov videre til rådgivningen i foreningens hovedkontor på Vesterbro.

Arbejdet vil have base i foreningens lokaler på Vesterbro eller fra egen bolig.
Vi forestiller os, at det vil kræve et par timers arbejde månedligt at dække et distributionsområde.

Som frivillig i Hepatitis Foreningen vil du opleve, at du er en værdifuld del af et team, at din indsats kan bruges og at du kan gøre en forskel.

Sådan kommer du i gang

Hepatitis Foreningen er en lille patientforening med et højt aktivitetsniveau. Foreningen har til huse på Vesterbro og udgiver en bred vifte af informationsmaterialer, afholder foredrag, arrangerer udstillinger, ligesom vi arbejder politisk for at fremme forståelsen for det at leve som bærer af en sygdom, der kan give forringet livskvalitet og udvikle sig livstruende.

Mail: [email protected]


Frvillig IT-medarbejder

Hepatitis Foreningen søger frivillig IT-medarbejder, som kan varetage vedligeholdelse af software og systemer i foreningens hovedkontor på Vesterbro.

Hepatitis Foreningen
Vi forestiller os, at det vil kræve et par timers arbejde ugentlig

Som frivillig i Hepatitis Foreningen vil du opleve, at du er en værdifuld del af et team, at din indsats kan bruges og at du kan gøre en forskel.

Sådan kommer du i gang
Ring til os på tlf.: 43 62 88 21 og få en snak med Helle eller Erling eller send en mail til [email protected] for nærmere aftale.

Hepatitis Foreningen er en lille patientforening med et højt aktivitetsniveau. Foreningen har til huse på Vesterbro og udgiver en bred vifte af informationsmaterialer, afholder foredrag, arrangerer udstillinger, ligesom vi arbejder politisk for at fremme forståelsen for det at leve som bærer af en sygdom, der kan give forringet livskvalitet og udvikle sig livstruende.

Mail: [email protected]

Copyright © Hepatitisforeningen | Newsphere by AF themes.