april 15, 2024

Levertransplantationen

Lad det være sagt med det samme. En levertransplantation er et stort og alvorligt indgreb, der kræver en masse undersøgelser, giver en lang række overvejelser og i sidste ende overlader afgørelsen til dig.

Når talen om en evt. transplantation bringes på banen, giver det i første omgang flere spørgsmål end svar.

  •     Er jeg virkelig så syg, at levertransplantation er den eneste behandlings mulighed ?
  •     Hvad hvis forundersøgelserne viser at transplantation ikke er muligt ?
  •     Er en transplantation den rette behandling for mig ?

På verdensplan er hepatitis årsag til omkring 33% af alle levertransplantationer og andelen er stadig stigende.

I Danmark er der nu transplanteret mere end 300 patienter. ( Forår 99 )

Forundersøgelser / overvejelser

For at vurdere om en levertransplantation er det bedste behandlingstilbud, skal man igennem en lang række forundersøgelser. Det sker under en indlæggelse på en hepatologisk afd. og varer normalt et par uger.

Efter dette besluttes om en transplantation er den bedste mulighed. Men den endelige beslutning er din og din alene. Derfor er det vigtig at få talt tingene igennem med læger, sygeplejersker og mest af alt din familie og nære venner. Det handler også om livskvalitet. Ingen kan afgive løfter om hvordan du får det med eller uden en ny lever.

Nogle leversygdomme udvikler sig meget langsomt og man kan leve med en nedsat leverfunktion i mange år uden for voldsomme gener. Andre leversygdomme udvikler sig hurtigt med nedsat livskvalitet og risiko for en for tidlig død.

En transplantation fjerner ikke en hepatitis, men den giver en ny lever mulighed for at arbejde og fungere således at du igen kan leve med din hepatitis.

Forundersøgelserne bør kunne give dig et realistisk skøn, over kvalitet og overlevelse uden transplantation og den forventede livskvalitet og overlevelse med en transplantation.

Ventetiden

Bliver du godkendt til en levertransplantation og du beslutter dig for et ja, bliver du sat på en venteliste, hvor man opdeles efter blodtyper. Selve prioriterings rækkefølgen afhænger af din tilstand. Derfor vil du i ventetiden blive udstyret med en bipper og din almene tilstand vil løbende blive fulgt. Ingen kan sige, hvor lang ventetiden vil være, men at den vil føles lang er klart.

I ventetiden er det ofte en god ide at tale med et andet mennesker, der selv har været hele forløbet igennem.

Leverforeningen der arbejder for levertransplanterede kan kontaktes på telefon: 59 26 02 08.

Transplantationen

Operationen tager normalt mellem 8 og 12 timer. Dine pårørende vil undervejs i forløbet blive holdt orienteret og når operationen er overstået vil de få en samtale med en af kirurgerne.

Efter operationen vil du blive kørt til en intensivafdeling. Her vil du være indtil du selv kan trække vejret og der ikke er behov for en intensiv overvågning.

Efter Operationen

I ca. tre uger efter operationen ligger du i beskyttelsesisolation, fordi du vil være mere udsat for infektioner, da du vil få en utrolig mængde medicin, der bl.a. hæmmer dit immunforsvar.

Når du er blevet udskrevet vil du have et tæt samarbejde med dit lever ambulatorium. I begyndelsen måske 2 – 3 gange ugentligt, senere med længere mellemrum.

De fleste der bliver transplanteret kan efter en periode på 3 – 6 måneder genoptage deres normale liv med arbejde, familie og fritids aktiviteter.

Copyright © Hepatitisforeningen | Newsphere by AF themes.