maj 28, 2024

Hepatitis A

Hepatitis A virus kan give akut hepatitis, dvs. at sygdommen opstår pludseligt og varer kort tid. Virus formerer sig i levercellerne, hvilket medfører betændelse i leveren. Man får aldrig kronisk (vedvarende) hepatitis af hepatitis A virus. Når man har en hepatitis A virus infektion, bliver der dannet antistoffer mod virus. Når man først har haft hepatitis A, er man immun (beskyttet) over for sygdommen resten af livet.

Mindre end 2% af den danske befolkning under 40 år har haft hepatitis A, men jo ældre man er, jo større sandsynlighed er der for, at man har haft sygdommen. Det skyldes, at hepatitis A virus infektion tidligere forekom meget hyppigere i Danmark, end den gør nu. Lidt flere mænd end kvinder får sygdommen. I Danmark bliver der anmeldt mindre end 100 tilfælde af hepatitis A om året. Sygdommen bliver ofte ikke opdaget og anmeldt til sundhedsmyndighederne. Derfor er det reelle antal formentlig højere.

Følgende personer er særligt udsatte for at få hepatitis A

  •     Personer, der rejser til områder, hvor hepatitis A er udbredt
  •     Stiknarkomaner
  •     Homoseksuelle
  •     Udstationeret militær eller hjælpepersonale
  •     Familiemedlemmer i familier, hvor én har hepatitis A
  •     Familier, der modtager adoptivbørn fra områder, hvor hepatitis A er udbredt
  •     Ansatte og forældre i vuggestuer, hvor flere har fået hepatitis A

Smitteveje

Hepatitis A virus smitter via afføring fra personer, der har hepatitis A virus infektion. Hepatitis A virus findes kun i blodet i kort tid. Derfor er det kun stiknarkomaner, der bliver smittet med hepatitis A virus gennem blod. Den tid, der går, fra man er blevet smittet, til man får symptomer, er omkring 25 dage, men tiden kan variere fra to til seks uger.

25 % af de danskere, der får hepatitis A, bliver smittet i udlandet. I de sidste år er antallet af personer, der er blevet smittet med hepatitis A i udlandet, faldet til under halvdelen. Personer, der bliver smittet i Danmark, bliver hyppigst smittet i hjemmet eller i en daginstitution. Hos halvdelen kan man ikke finde smittekilden. Det er sjældent, at hepatitis A smitter ved seksuelt samvær. Men der er tidligere set hepatitis A epidemier blandt homoseksuelle mænd.

    Er man ansat i levnedsmiddelbranchen og får hepatitis A, skal man være sygemeldt, indtil man raskmeldes af den behandlende læge.

Forebyggelse

Man kan forebygge hepatitis A ved hjælp af vaccination. Vaccinen gives som to doser vaccine med seks til 12 måneders mellemrum. Vaccination bevirker, at der dannes antistoffer mod hepatitis A virus. Mere end 95% af de vaccinerede er herefter beskyttet mod hepatitis A i mere end 10 år. Hepatitis A vaccine kan fås hos den praktiserende læge eller på vaccinationsklinikker enten som selvstændig vaccine eller i kombination med hepatitis B vaccine. Man kan også opnå kortvarig beskyttelse mod hepatitis A ved at bruge gammaglobulin. Vaccination er dog at foretrække, fordi den giver langvarig beskyttelse. ff

Copyright © Hepatitisforeningen | Newsphere by AF themes.